tr.staffus.com

Staffus işe alım ilkeleri

Staffus, hedeflediği işe alım, mesleki eğitim ve sürdürülebilir entegrasyon aracığılıyla 
dünyanın her yerinden kalifiye elemanları ve iş verenleri birleştiriyor. 

Üçüncü dünya ülkelerininin kalifiye elemanlarının arabuluculuk uzmanları olarak, tüm 
katılımcıların, işe alım ve arabuluculuk aşamasından mesleki eğitim ve entegrasyonlarına 
kadar tüm süreç boyunca her zaman güvenilir ve kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmesini misyon ediniyoruz. 

Güvenilirlik, adalet ve şeffaflık, hasta bakım personelimiz, müşterilerimiz ve iş 
arkadaşlarımızla güvene dayalı ve takdire şayan işbirliğimiz gibi günlük eylemlerimizi eşit 
derecede etkileyen değerlerdir. Bu, her zaman bizim tek amacımızdır. 
∙ Güven güvenlik sağlar 
  ∙Şeffaflık güven yaratır 
 ∙Adalet insanlığı korur  

 ∙Size Sözümüz 

I. Staffus, adil ve etik  bir işe alım ve arabuluculuk uygulaması taahhüt eder.  

II. Staffus, şirket uygulamalarını Uluslararası Sağlık Personeli İstihdamına İlişkin DSÖ 
Küresel Uygulama Kuralları ile uyumlu hale getirmeyi taahhüt eder. 
 
III. İnsan Hakları ve İşletme Enstitüsü'nün “sorumluluk işverenindir” ilkesine bağlıyız. Bu 
sayede sağlık personeli için herhangi bir arabuluculuk maliyetinin yükseltilmemesini ve 
hizmetlerimize ilişkin tüm masrafların işveren tarafından karşılanmasını sağlıyoruz. 
 

IV. Uluslararası arabuluculukla ilgili olarak hemşirelik personelinin haklarını ve yasal 
konumunu korumayı amaçlayan aşağıdaki uluslararası sözleşmelere ve yönergelere göre çalışıyoruz: 
 
- Uluslararası insan hakları sözleşmeleri 
 - Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel çalışma ilkeleri ve işçi haklarına ilişkin deklarasyonu 
- Adil bir işe alım için ILO'nun genel ilkeleri ve işleyiş yönergeleri 
- ILO'nun Adil İşe Alım Girişimi (FRI) 
- Uluslararası İşe Alım Bütünlük Sistemi (IRIS) 


İlgili bağlantılar: 
Yüksek nitelikli istihdam amacıyla üçüncü ülke vatandaşlarının giriş ve ikamet koşullarına 
ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönergesini yürürlükten kaldıran 
Konsey Yönergesi ve 2009/50/EG 


https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-40-2021-INIT/DE/pdf 
Uluslararası Sağlık Personeli İstihdamına İlişkin DSÖ Küresel Uygulama Kuralları 
https://www.who.int/hrh/migration/code/WHO_global_code_of_practice_EN.pdf 

Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmeleri 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx 

 ILO temel çalışma normları; ILO'nun adil bir şekilde işe alınması için genel ilkeler ve işleyişe yönelik yönergeler 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—declaration/documents/normativeinstrument/wcms_716594.pdf 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf   
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_protect/—protrav/—migrant/documents/publication/wcms_817166.pdf   

Uluslararası Göç Organizasyonu’nun IRIS Standartları 

https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/IRIS%20Standard%20Report%20.pdf
Homepage